Bestuur

Voorzitter Michiel Sebregts
Secretaris Sabine Brok
Tel: 06-43852204
Penningmeester Roland de Laat
Tel: 073-6569998
Wedstrijdcommissaris Eddy Krijgh
Tel: 06-41560049
Wedstrijdcommissaris Alex Heijmans
Tel: 073-5118686
Communicatie Sabine Brok
Tel: 06-43852204
Bank Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken
Contributie en andere stortingen
ten name van: Handboogver. Prins Bernhard
rekeningnummer: NL17RABO0154760145
Correspondentie Alle correspondentie zenden aan de secretaris van de vereniging.

secretariaat@prinsbernhard.com